• page_banner

Materielle egenskaper

Vinidex gir informasjon om materialegenskaper slik at ingeniører og designere kan spesifisere et produkt riktig for en gitt applikasjon.

Materialegenskaper inkluderer fysiske egenskaper som tetthet og molekylvekt, elektriske og termiske egenskaper og mekaniske egenskaper. Mekaniske egenskaper, som ofte måles ved bruk av standardtester, beskriver reaksjonen av et materiale til en påført belastning og inkluderer egenskaper som styrke, duktilitet, støtstyrke og seighet.

Materialeegenskaper kan være konstante eller kan avhenge av en eller flere variabler. Plastmaterialer er viskoelastiske og har mekaniske egenskaper som er avhengig av både lastetid og temperatur. Derfor er plastrør, som krever lang levetid, designet på grunnlag av deres langsiktige snarere enn deres kortsiktige mekaniske egenskaper.