• page_banner

Brukerstøtte

support

Vinidex tekniske informasjon er hentet fra verdensomspennende forskning og felterfaring med avanserte rørsystemer og teknologi.

Den er publisert for å gi brukerne en bedre forståelse av det tekniske ved våre produkter og deres valg, design, installasjon og bruk. Teknologi kan erstattes i lys av nytt laboratorie- og feltarbeid, og endringer i produktspesifikasjoner, og denne informasjonen kan trekkes tilbake eller endres uten varsel.

Rørledningsdesign kan omfatte tekniske vurderinger som ikke kan gjøres riktig uten intim kjennskap til alle forhold knyttet til en bestemt installasjon. Av nødvendighet er vår tekniske informasjon generell og erstatter ikke profesjonell rådgivning. Der designveiledning er nødvendig, anbefaler Vinidex at man får råd fra en konsulent registrert hos Institution of Engineers Australia.

Kategorier